Konstruksjon

Visualisering av prosjektet

WindWorks Jelsa, Implenia og NorSea presenterer BIM-animerte 3D videoer av hvordan produksjons og sammenstillingsbasen for flytende havvind på Jelsa kan bli seende ut. Både fra et drone- og båtperspektiv.

Animasjonsvideoene viser hvordan konstruksjonsbasen er prosjektert å se ut som når det totale arealet på 800,000 m2 er i drift. Det er to forskjellige versjoner. Den første fra luften, mens den andre er fra sjøen.

3D sett fra luften 

 

3D versjon sett fra båt


© Copyright 2024 WindWorks Jelsa
Partners
Implenia