Sjø

Betongflytere med betydelig lavere karbonavtrykk og kostnad

En komparativ studie av betong- og stålunderkonstruksjoner for flytende havvindturbiner (FOWT), både rund og halvt nedsenkbare, indikerer at betongflytere har lavere karbonavtrykk og lavere kostnader enn stålmotpartene.

DNV har utført en komparativ studie mellom stål- og betongunderstell for FOWT. Studien vurderer følgende aspekter: karbonavtrykk, kostnader og potensial for lokalt innhold. Studien fokuserer på hele livssyklusen til underkonstruksjonene, mao. fra «vugge til grav».

For sammenligningen vurderes to typer flytekonsepter (spar og halvt nedsenkbare). Videre har man inkludert en sammenlignende, overordnet vurdering av stålbygningskapasiteten for FOWT-underkonstruksjoner.

Resultatene fra studien indikerer at betongflytere, både spar og halvt nedsenkbare, har lavere karbonfotavtrykk og kostnader, for de vurderte basistilfellene, enn stålmotpartene.

Studien kan lastes ned her:
Klikk for å laste ned


© Copyright 2024 WindWorks Jelsa
Partners
Implenia